Hoppa till sidans innehåll

Bidragspaket


Det är inte för sent att genom Idrottslyftet locka barn till rörelse! Vi har medel att fördela till våra föreningar*. SÖK NU -  eller senast den 1:a december!
Syftet med Idrottslyftet är att starta upp och komma igång med verksamhet för barn och unga mellan 7 - 25 år. * = Betalande (2016) medlemsförening i Svenska Gång- och Vandrarförbundet

DET FÖRENINGEN BEHÖVER GÖRA
-          Öppna en sajt (gratis) på IDROTTONLINE  - All verksamhet sker via administrationsverktyget där. (Man behöver inte aktivera hemsidan, enbart använda den administrativt). Läs här om hur ni aktiverar IdrottOnline.
Ni som redan har en sajt på IdrottOnline, tveka inte, kom med NU! 
-          Genomföra ändamålsenlig verksamhet och återrapportera enligt riktlinjerna, annars är föreningen återbetalningsskyldig. 
Bidraget får inte användas till finansiering av ordinarie verksamhet. Föreningen ska i sin ansökan tydliggöra hur pengarna kommer att användas om de beviljas medel, och hur detta ska leda mot målet.

VÄLKOMMEN MED FLER IDÉER - SÖK SENAST DEN 1 DECEMBER 2016


BIDRAGSPAKET IDROTTSLYFTET 2016

Först ett uppdaterat förslag om Vandring med klass. 

1. STARTBIDRAG - VANDRING MED KLASS          –          Ansök om en summa/klass

 1. Kontakta en eller fler klasslärare/idrottslärare/fritidsledare för SÅ 1 - 9, kanske känner ni någon.
 2. Erbjud att er förening under en idrottslektion/friluftsdag/efter skoltid, tar med grupper av elever på vandring. Utan kostnad!
 3. Finns de nyanlända i er kommun? Arrangera en vandring för dem, ta kontakt med kommunen.
 4. Mät ut lämpliga sträckor.
 5. Informera om att eleverna får ett vandrarmärke efter avslutat aktivitet. (kanske vill ni att de vandrar mer än en gång innan de får ett märke).
 6. Behöver de låna skor? Kontakta kansliet.

  Förutsättningar:   Vandrarföreningen har liten eller ingen ungdomsverksamhet. Bidraget får inte användas till finansiering av ordinarie verksamhet.
  Syfte: Starta upp och komma igång med verksamhet för barn och unga mellan 7 - 25 år genom att kontakta skola/idrottslärare för att ta med klasser på vandring. Ett förslag är att skapa verksamhet för nyanlända flickor. 
  Mål: Att i förlängningen få aktiva barn/ungdomar i föreningen och gärna regelbundna ledarledda vandringar för barn och ungdom.
  Startbidraget kan användas till affischer och liknande. Vandrarpass, beställs från kansliet. Ev. skor - Om inte barnen/ungdomarna har egna ska det finnas att låna. De ska inte behöva avstå från aktiviteten pga. brist på egen utrustning. 
  Tänk på att lägga in kostnader för märken.

  Pins – 
  1. Myran - Spindel och Skorpionen för skolbarn, 30kr/st. 

  (Beställs på gang.sporrongshop.com)
  2. UV-märken (Ungdomens Vandrarmärke) för äldre ungdom, 20kr/st. 

  Beställs från kansliet, föreningen faktureras.

  (För förskolebarn finns Gångpolaren i fyra olika valörer, 30kr/st. Beställs på gang.sporrongshop.com)

2. STARTBIDRAG – FRIA PROJEKT           -        Föreningen ansöker om ett belopp

Utgå från föreningens egna idéer. Inom ramen för området har ni möjlighet att göra olika typer av satsningar som utvecklar er förening. Långsiktiga projekt prioriteras. Våga tänk nytt och långsiktigt!

Förutsättningar: Föreningen har liten eller ingen ungdomsverksamhet i dagsläget men vill komma igång med barn och ungdomar. Bidraget får inte användas till finansiering av ordinarie verksamhet.
Syfte: Starta upp/komma igång med verksamhet för barn och unga mellan 7 - 25 år. Ett bra tillfälle att t ex starta upp verksamhet för nyanlända barn och unga.
Mål:  Att i förlängningen få aktiva barn/ungdomar i föreningen och regelbundna ledarledda aktivitetstillfällen.

Startbidraget kan användas till marknadsföring, t ex affischer, infobroschyrer, rekryteringsaktiviteter etc. Utbildning av ledare, ledararvoden eller stimulera föreningarnas ledare/potentiella ledare att delta på Plattformen.  Ev. skor - om inte barnen/ungdomarna har egna ska det finnas att låna. De ska inte behöva avstå från aktiviteten pga. brist på egen utrustning. 

Tänk på att lägga in kostnader för märken. 
Pins –  1. Myran - Spindel och Skorpionen för skolbarn. (Beställs på gang.sporrongshop.com)
           2. UV-märken (Ungdomens Vandrarmärke) för äldre ungdom. 
               (Beställs från kansliet, föreningen faktureras) 
(För förskolebarn finns Gångpolaren i fyra olika valörer. Beställs på gang.sporrongshop.com)
Vi ser gärna att tävlingsföreningar introducerar tävlingsgång vid ett senare skede! Inte i inledningsfasen!


3. GENERELLT STARTBIDRAG               –             10 000 kr

Förutsättningar: Föreningen har liten eller ingen ungdomsverksamhet i dagsläget men vill komma igång med barn och ungdomar. Bidraget får inte användas till finansiering av ordinarie verksamhet.
Syfte: Starta upp/komma igång med verksamhet för barn och unga mellan 7 - 25 år. Ett bra tillfälle att t ex starta upp verksamhet för nyanlända barn och unga.
Mål: Att i förlängningen få aktiva barn/ungdomar i föreningen och regelbundna ledarledda aktivitetstillfällen. 

Startbidraget kan användas till marknadsföring, t ex affischer, infobroschyrer, rekryteringsaktiviteter etc. Utbildning av ledare, ledararvoden eller stimulera föreningarnas ledare/potentiella ledare att delta på Plattformen.  Ev. skor - om inte barnen/ungdomarna har egna ska det finnas att låna. De ska inte behöva avstå från aktiviteten pga. brist på egen utrustning. 

Tänk på att lägga in kostnader för märken i er ansökan. 
Pins –  1. Myran - Spindel och Skorpionen för skolbarn. 
               (Beställs på gang.sporrongshop.com)
           2. UV-märken (Ungdomens Vandrarmärke) för äldre ungdom. 
               (Beställs från kansliet föreningen faktureras) 
               (För förskolebarn finns Gångpolaren i fyra olika valörer. Beställs på gang.sporrongshop.com)
Vi ser gärna att tävlingsföreningar introducerar tävlingsgång i ett senare skede, inte i inledningsfasen.

 
4 STARTBIDRAG – JAKTEN PÅ METER      -       10 000 kr/skola                    

Föreningen besöker skolklasser, SÅ 1-9, och presentera projektet (beskrivs i separat dokument).   
Förutsättningar: Föreningen har liten eller ingen ungdomsverksamhet i dagsläget men vill komma igång med barn och ungdomar. Bidraget får inte användas till finansiering av ordinarie verksamhet. 
Syfte: Starta upp/komma igång med verksamhet för barn och unga mellan 7 - 25 år. Förbättra elevernas fysiska och psykiska hälsa och öka deras medvetenhet om vad som påverkar hälsan. 
Mål:  Att i förlängningen få aktiva barn/ungdomar i föreningen, och regelbundna ledarledda aktivitetstillfällen.

Jakten-på-meterbidraget kan användas till ledararvoden, rekryteringsaktiviteter, utbildning av ledare, eller stimulera föreningarnas ledare/potentiella ledare att delta på Plattformen. Marknadsföring t ex. affischer, infobroschyrer, sammanställningsmaterial (beställs från kansliet, föreningen faktureras). Kan även fås digitalt för egen utskrift. Vandrarpass (beställs från kansliet), mellanmål om aktiviteten sker efter skoltid. Ev. skor - Om inte barnen/ungdomarna har egna ska det finnas att låna. De ska inte behöva avstå från aktiviteten pga. brist på egen utrustning. 

Tänk på att lägga in kostnader för märken i er ansökan. 
Pins –  1. Myran - Spindel och Skorpionen för skolbarn. (Beställs på gang.sporrongshop.com)
            2. UV-märken (Ungdomens Vandrarmärke) för äldre ungdom. (Beställs från kansliet, 
                föreningen faktureras)
               (För förskolebarn finns Gångpolaren i fyra olika valörer. Beställs på gang.sporrongshop.com)
Diplom    Klassdiplom, skrivs ut från hemsida. Inramas.
Klasspris  Till bästa klass på orten om det är många klasser som deltar i Jakten på meter. Ett pris till klassen, t ex en vandringsaktivitet med avslutning fika, korvgrillning, märkesutdelning.

Vi ser gärna att tävlingsföreningar introducerar tävlingsgång vid ett senare skede! Inte i inledningsfasen!

 

För alla bidrag gäller att om verksamheten inte genomförs som planerat, om verksamheten inte är ändamålsenlig eller om återrapportering inte sker enligt riktlinjerna så är föreningen återbetalningsskyldig.

Gång/Vandring ska vara öppen för alla, oavsett kön, ursprung, religion, sexuell läggning eller eventuell funktionsnedsättning. Därför har föreningar möjlighet att via Idrottslyftet genomföra aktiviteter så att ännu fler ska få möjlighet att upptäcka idrotten. En framgångsfaktor från tidigare genomföra projekt är att redan från början ha en tydlig plan för hur målgruppen efter projektets slut, ska vävas in i den ordinarie verksamheten.

 

IDROTTSLYFTET/SKOLSAMVERKAN
Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet

Idrottslyftet ger idrottsföreningar och skolor/andra organisationer möjlighet att tillsammans utveckla kreativa metoder och former för att nå fler barn och ungdomar.

Skolsamverkan har varit ett bra verktyg för att visa upp idrottsrörelsens rika utbud och för att nå de barn och ungdomar som inte självmant kommer till föreningarnas aktiviteter. Det är också ett sätt att säkerställa att många barn och ungdomar blir fysiskt aktiva vid minst ett extra tillfälle under veckan.

Vid all form av samverkan med skolan gäller följande:

• Verksamheten är beslutad av föreningens styrelse och skolledningen.
• Verksamheten genomförs under eller i direkt anslutning till skoldagen, men får inte ersätta ämnet ”Idrott och hälsa”.
• Verksamheten genomförs främst i närheten av skolan.
• Fortsatt verksamhet i föreningsregi ska kunna erbjudas efter skolaktivitetens slut. 

LÄS MER

Plattformen 

Så fungerar LOK-stödet

Här kan ni läsa om vad man ska tänka på om ni vill ordna träningar för asylsökande eller ensamkommande barn.

http://www.svenskidrott.se/Idrottfornyanlanda/Varforening/

Uppdaterad: 25 OKT 2016 14:12 Skribent: Anne Forsberg
Epost: Adressen Gömd

Svenska Gång- och Vandrarförbundet
Nedre Kaserngården 5, 415 28 Göteborg
031 - 726 61 10, This is a mailto link

Svenska Gång- och Vandrarförbundet
Nedre Kaserngården 5
415 28 Göteborg
031 - 726 61 10
E-post

 

Webbshop-röd-bakgrund 

VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE PERSONUPPGIFTSHANTERING 

 

 

 

RB_puff_250

 


 

 

 

 Postadress:
Svenska Gång & Vandrarförbundet
Nedre Kaserngården 5
415 28 Göteborg

Kontakt:
Tel: 031-7266110
E-post: This is a mailto link

Se all info